+8618566206176info@df-led.top

ประเภท

เพิ่ม: ชั้น 5 อาคาร ที่ 2 ถนนเย่ 5 นิคมอุตสาหกรรม Jiangbian, Songgang เมือง สมัย เซินเจิ้น กวางตุ้ง จีน

โทรศัพท์: + 86-755-33133869
โทรสาร: + 86-755-29945819-803

อีเมล์: info@df-led.top

สายไฟไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉินควรจะติดตั้งเลน สวิตช์ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงกลาง ฉุกเฉินหลอดสามารถรวมในแหล่งจ่ายไฟชนิดสองสาย และสามสาย การตั้งค่าพลังงานเฉพาะรวมสะท้อนรหัสไฟที่เหมาะสม หมุนของไฟฉุกเฉินแยกจากไฟ เชื่อมต่อไฟฟ้าควรใช้สายไฟทนความร้อน ความต้องการความปลอดภัยไฟ

ระบบสองสาย

วิธีที่นิยมใช้คือ ฉุกเฉินพิเศษไฟวิธี โดยปกติแล้วไม่ได้ใช้ไฟหรือแสงสว่างอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง (LED เครื่องหมายหลอดไฟอยู่ในประเภทนี้), หลังจากไฟดับ ฉุกเฉินไฟสว่างโดยอัตโนมัติ


ระบบสามสาย

วิธีการเชื่อมต่อสำหรับไฟฉุกเฉินที่มักจะใช้ โดยกฎหมาย สถานะของโคมไฟฉุกเฉินสามารถควบคุมเปิด/ปิดที่โดม โดยไม่คำนึงถึงเมื่อสวิตช์อยู่ในสถานะของไฟฉุกเฉินกับไฟฉุกเฉินทันที K เป็นสวิตช์โดม


เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ

1 คุณสมบัติการเชื่อมต่อจะเข้าใจ เพื่อว่าไม่ตาบอดสาย มีบทบาทที่เหมาะสม

2 ส่วนของแสง และฉุกเฉินแสง เป็นปกติ สามบรรทัดวิธีควบคุมได้ควรใช้

3 อาคารสาธารณะ หากไม่มีตั้ง FCC ทุกส่วนของโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินสามารถนำไปใช้ในสถานควบคุมสวิตช์ (โคมไฟเดี่ยว เดียวควบคุม หรือควบคุมแสง) หรือสามบรรทัดวิธีการควบคุมจากส่วนกลางในกล่องแจกจ่าย

4 โครงการศูนย์ควบคุมไฟเพื่อตอบสนองเมื่อเกิดไฟ FCC เพื่อเปิดไฟ และไฟต้องไฟแสงสว่างฉุกเฉิน