+8618566206176info@df-led.top

ประเภท

เพิ่ม: ชั้น 5 อาคาร ที่ 2 ถนนเย่ 5 นิคมอุตสาหกรรม Jiangbian, Songgang เมือง สมัย เซินเจิ้น กวางตุ้ง จีน

โทรศัพท์: + 86-755-33133869
โทรสาร: + 86-755-29945819-803

อีเมล์: info@df-led.top

ปัจจุบันปัญหาของไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

ไฟไฟฉุกเฉินอพยพหนีไฟออก และป้อนเพลิงสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากรไฟอพยพอย่างรวดเร็ว และดับเพลิงกู้ภัยดับเพลิงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งภายในอาคาร แต่ในการดับเพลิงประจำวันตรวจสอบพบ หลายหน่วยออกแบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน เลือก การติดตั้ง และ ใช้งาน มีปัญหามากมาย ไฟแสงสว่างฉุกเฉินสโมสรครบกำหนดบทบาท

แรก ปัจจุบันปัญหาของการใช้งานไฟแสงสว่างฉุกเฉิน


การเลือกไม่เหมาะสม 1


บางหน่วยจะไฟไฟฉุกเฉิน และไฟฉุกเฉินพลเรือน สับสน ตราบใดที่ไฟฉุกเฉิน บรรทัดไม่เข้าใจความต้องการรหัสไฟสถานะสำหรับไฟแสงสว่างฉุกเฉิน มากกว่าโดยไม่ต้องมีไฟชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพ ศูนย์ทดสอบมี คุณสมบัติ มี หรือไม่ มีผู้ผลิตใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์


2 ตั้งค่าส่วนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง


ตำแหน่งติดตั้งไฟฉุกเฉินไฟ ระยะห่าง ความ สูง ความ ในข้อกำหนดของรหัสอัคคีภัยแห่งชาติ แต่ ในการติด ตั้งจริง ออกหน่วยในการออกแบบคำขอ และไม่มีการติดตั้งใช้งานตามความต้องการของทั้งหมด ในหลุมไฟไฟฉุกเฉินติดตั้ง


3 ตั้งค่าจำนวนข้อบกพร่อง


ผู้ใช้หลายคนข้างเดียวมักจะแสวงหาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ละเว้นความปลอดภัย ไฟฉุกเฉินไฟชุด เกินไป และแม้กระทั่งบางหน่วยยังคงว่างเปล่า แม้แต่การตั้งไฟไฟฉุกเฉินสถาน ปริมาณสามารถไม่รับประกัน


4 การบำรุงรักษาไม่เหมาะสม


อุปกรณ์ไฟแสงสว่างฉุกเฉินในสภาพดีอยู่เสมอน่าพอใจ มักจะเห็นใช้หน่วยโดยไม่ตัดไฟไฟฉุกเฉิน หรือความเสียหายไฟไม่ซ่อมแซม การซ่อมบำรุง หรือการขาดความรู้ทำให้ไม่มีการปรับปรุงการบำรุงรักษาโคมไฟสำหรับไฟแสงสว่างฉุกเฉินในขณะที่ขาดทุน